Rob Base & DJ E-Z Rock, whom I heart. 

Rob Base & DJ E-Z Rock, whom I heart. 


Sarah Alexander, whom I heart. 

Sarah Alexander, whom I heart. 


Shirley MacLaine, whom I heart. 

Shirley MacLaine, whom I heart. 


Journey, whom I heart. 

Journey, whom I heart. 


Midge, whom I heart. 

Midge, whom I heart. 


Elizabeth Henstridge, whom I heart. 

Elizabeth Henstridge, whom I heart. 


Beth Grant, whom I heart. 

Beth Grant, whom I heart. 


Billy Ocean, whom I heart. 

Billy Ocean, whom I heart. 


Pebbles Flintstone, whom I heart. 

Pebbles Flintstone, whom I heart. 


Anna Faris, Chris Pratt & Emmet, whom I heart. 

Anna Faris, Chris Pratt & Emmet, whom I heart.