Billy Ocean, whom I heart. 

Billy Ocean, whom I heart. 


Pebbles Flintstone, whom I heart. 

Pebbles Flintstone, whom I heart. 


Anna Faris, Chris Pratt & Emmet, whom I heart. 

Anna Faris, Chris Pratt & Emmet, whom I heart. 


The Civil Wars, whom I heart. 

The Civil Wars, whom I heart. 


Julie Newmar, whom I heart. 

Julie Newmar, whom I heart. 


Morrissey, whom I heart. 

Morrissey, whom I heart. 


Lesley Gore, whom I heart. 

Lesley Gore, whom I heart. 


Meeko & Flit, whom I heart. 

Meeko & Flit, whom I heart. 


Mae West, whom I heart. 

Mae West, whom I heart. 


Hall & Oates, whom I heart. 

Hall & Oates, whom I heart.